Договір оферти

Договір регулює взаємовідносини сторін таким чином, що Відвідувач Сайту, який підтвердив намір придбання Товару у Продавця, приймає такі умови:

 

    Загальні положення

 

1.1. Цей Договір є Договором публічної оферти відповідно до ст.ст. 633, 641 і гл. 54 Цивільного кодексу України.

1.2. У разі прийняття умов Договору, тобто публічної оферти Продавця, Відвідувач Сайту стає Покупцем.

1.3. Укладаючи Договір, Покупець підтверджує, що ознайомлений з Договором і згоден з його умовами.

1.4. Якщо Покупець є фізичною особою, він дає дозвіл на обробку Продавцем своїх персональних даних з метою забезпечення можливості взаєморозрахунків і отримання пов'язаних з придбанням Товару документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом необмеженого терміну. Висновком Договору Замовник підтверджує, що він повідомлений про права, встановлених Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, як це описано вище. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам, не змінюючи при цьому мета обробки персональних даних. Обсяг прав Покупця як суб'єкта персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий.

 

Терміни та визначення2.1. Сайт - розміщена в мережі Інтернет за відкритим адресою впорядкована інформація в електронному вигляді із загальною системою управління, доступ до якої здійснюється за допомогою веб-браузера.

2.2. Товар - об'єкт опублікованого на Сайті переліку з найменуванням, призначенням і ціною. Інформація про товар може супроводжуватися його зображенням і додатковим описом.

2.3. Відвідувач Сайту - фізична або юридична особа, зацікавлена ​​в придбанні Товарів на території України для використання у відповідності з їх призначенням.

2.4. Замовлення - оформлена і розміщена заявка Відвідувача Сайту на покупку Товарів, адресована Продавцю.

2.5. Покупець - Відвідувач Сайту, який прийняв рішення придбати Товар у Продавця шляхом оформлення Замовлення.

2.7. Особистий кабінет - доступний Покупцеві розділ на Сайті, де відбивається його персональна інформація, поточний статус і історія його Замовлень.

2.6. Продавець - юридична особа, яка здійснює комерційну діяльність у відповідності до законодавства України.

 

    Предмет договору

 

3.1. Продавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених Договором, продавати Товар на підставі Замовлення, оформленого Покупцем на Сайті, а Покупець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених Договором, купувати Товар та оплачувати його вартість.

3.2. Продавець гарантує, що на Товар не поширюються права третіх осіб, які можуть обмежити його передачу у власність Покупцеві.

3.3. Продавець і Покупець підтверджують, що Договір не є фіктивним або удаваним правочином і полягає без впливу насильства або обману.

3.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності у вигляді купівлі-продажу Товару, має право на реалізацію товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України та зобов'язується нести відповідальність в разі порушення прав Покупця в процесі реалізації товару .

3.5. Покупець погоджується з умовами Договору в момент оформлення Замовлення шляхом натискання на кнопку "Оформити замовлення", що означає підтвердження Покупця про прочитанні тексту Договору і згоду з його умовами. Надалі заперечення від Покупця щодо надання таким чином своєї згоди позбавляє Продавця від будь-якого роду відповідальності за невиконання умов Договору та залишає право Продавця скасувати Замовлення в односторонньому порядку.

 

Оформлення заказу


5.1. Покупець самостійно оформляє Замовлення на Сайті шляхом додавання обраних Товарів в віртуальну корзину натисненням на кнопку "Купити".

5.2. Оформити Замовлення на Товари Покупці можуть і без реєстрації, в тому числі по телефону, який вказаний на Сайті.

 

    Ціна і порядок оплати


 

6.1. Ціна кожного Товару, що відображається на Сайті, встановлюється Продавцем і може бути їм змінена в односторонньому порядку. Ціна вже замовленого Покупцем Товару зміні не підлягає.

6.2. Ціна Замовлення, що дорівнює ціні Договору, визначається як сума цін всіх Товарів в замовленні і вказується на Сайті при оформленні Замовлення в момент його підтвердження.

6.3. Покупець здійснює оплату Товару в національній валюті України. Спосіб оплати Покупець обирає самостійно:

 

Безготівковий розрахунок


за допомогою електронних платіжних систем

за допомогою платіжних терміналів

6.4. Замовлення вважається оплаченим з моменту надходження повної оплати Замовлення на розрахунковий рахунок Продавця або його представника. Факт оплати Замовлення свідчить про згоду Покупця з умовами Договору, дата оплати є датою Договору.

6.5. Доставка Замовлення Продавцем виконується після оплати.

6.6. До моменту оплати товар не резервується. Продавець не може гарантувати доступність Товару Продавця в кількості, зазначеній в момент оформлення Замовлення, в результаті чого, можуть збільшитися терміни обробки Замовлення. Якщо у Продавця виникне необхідність здійснити повернення грошових коштів Покупцеві, для отримання повернення Покупець зобов'язаний повідомити Продавцеві реквізити належного йому банківського рахунку.

 

    Умови повернення


7.1. У разі виявлення невідповідності Товару на складі опису цього Товару на Сайті, Продавець із першою нагодою інформує про це Покупця для підтвердження або анулювання Замовлення. При неможливості зв'язатися з Покупцем дане Замовлення вважається анульованим автоматично. Якщо Замовлення було оплачено, Продавець повертає Покупцеві сплачену за Замовлення суму шляхом її перерахування на рахунок Покупця, якщо Сторонами не погоджене інше.

7.2. При оформленні Замовлення, Покупець погоджується з тим, що він має право відмовитися тільки від усього Замовлення, а не від його частини.

 

    Обов'язки Продавця


8.1. Надавати правдиву інформацію про Товарах, умови доставки і оплати.

8.2. Поставити Товар відповідно до умов Замовлення.

8.3. Гарантувати відповідність якості Товару вимогам якості на території України. Забезпечити гарантійні зобов'язання відповідно до умов Договору.

8.4. Інформувати Покупця про зміну статусу Замовлення за допомогою телефонного або електронного зв'язку. При неможливості зв'язатися з Покупцем через порушення п. 4.4 Договору, Продавець перед Покупцем відповідальності не несе.

 

Обов'язки Покупця


9.1. Надавати Продавцю достовірну, правдиву і коректну інформацію, в тому числі при реєстрації на Сайті.

9.2. Оплачувати замовлення Товари за вказаною в замовленні ціною.

9.3. При прийомі Товару провести зовнішній огляд на предмет пошкодження упаковки і в разі відсутності зовнішніх пошкоджень упакування підписатися в накладній (квитанції, реєстр і т.д.) про одержання Замовлення. Відкрити в присутності представника служби доставки зовнішню упаковку з метою перевірки відповідності та збереження вмісту.

9.4. У разі наявності претензій спільно з представником служби доставки скласти Акт огляду з описом пошкоджень і невідповідностей. Не пізніше 5 (п'яти) календарних днів повідомити Продавця про претензії як причини відмови від Товару, при цьому Товар повинен бути повернутий у початковому стані зі збереженням споживчих властивостей і всіх стікерів, пломб і т.д.

 

    Права покупця


10.1. Вимагати повернення оплати Товару у разі неможливості виконання Продавцем умов Замовлення.

10.2. Вносити всі зміни в Замовлення до його закриття, приймати рішення про відмову від Товару до його оплати.

10.3. При виникненні претензій до якості Товару, пред'явити їх у строки та згідно з Законом України «Про захист прав споживачів».

 

    Відповідальність сторін


11.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання Товарів.

11.2. Продавець не несе відповідальності за виконання Замовлень і своїх зобов'язань за Договором у разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.

11.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання зобов'язань за Договором у відповідності до чинного законодавства України.

11.4. Продавець і / або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком непереборних обставин, таких як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, акти або дії органів державної влади, зміна митних правил, обмеження імпорту і експорту, що виникли незалежно від волі Продавця і / або Покупця після укладення Договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону і надає документи, що підтверджують наявність таких обставин, видані уповноваженими на те органами.

 

    Захист персональних даних


12.1. При реєстрації на Сайті Покупець залишає персональні та контактні дані, зазначені в п.4.3. Договору.

12.2. Надаючи свої персональні дані на Сайті при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець дає згоду на обробку та використання (в тому числі і передачу) своїх персональних даних.

12.3. Продавець використовує отримані персональні дані з метою виконання умов Договору, в тому числі і за допомогою автоматичної обробки персональних даних.

12.4. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації агентам і третім особам, що діють за дорученням Продавця для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття інформації встановлено вимогами законодавства.

12.5. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за порушення своїх зобов'язань у зв'язку з недостовірністю інформації про Покупця.

 

    Інформаційні повідомлення


13.1. Реєструючись на Сайті, Покупець дає Продавцю згоду на отримання повідомлень від Продавця і його партнерів, що діють за погодженням з Продавцем, за допомогою служб коротких повідомлень (SMS) і електронної пошти. Покупець має право відмовитися від отримання такої розсилки.

 

Правила використання матеріалів Сайту


14.1. Сайт містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші охоронювані Законом матеріали.

14.2. Зміст Сайту охороняється законодавством України.

14.3. Покупець не має права публікувати, передавати третім особам і використовувати іншим способом матеріали, розміщені на цьому сайті.

 

    Інші умови


15.1. Договір укладено на території України і діє в рамках законодавства України.

15.2. Недійсність будь-якого пункту або частини Договору не веде до недійсності Договору в цілому.

15.3. Всі суперечки, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення врегулювання спірного питання, Покупець або Продавцем можуть звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідної юрисдикції.

15.4. Продавець має право вносити зміни в текст Договору на власний розсуд в будь-який момент і без попереднього повідомлення Покупців. Актуальна (діюча) редакція Договору завжди доступна на Сайті.

15.5. Відсутність підписаного між Продавцем і Покупцем примірники Договору на паперовому носії, у разі проведення по ньому фактичної оплати Покупцем, не є підставою визнання Договору неукладеним. Проведення оплати у відповідності зі зробленим Замовленням на Сайті вважається акцептом Покупця (відповідно до ст. 642 і гл. 54 Цивільного кодексу України) і є моментом вступу Договору в силу.